In verband met het coronavirus en de daaruit voortvloeiende beperking van contacten tussen mensen, wijzen wij erop dat wij ons eerder ingezette beleid voortzetten.
Onze dienstverlening is hierdoor wellicht beperkter dan u van ons gewend bent. Deze is momenteel voornamelijk gericht op de uitvoering van onze wettelijke taken.
Aan de passeertafel zijn alleen diegenen welkom die de akte moeten tekenen. Dit is noodzakelijk om de passende afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Diegenen die een afspraak hebben zijn welkom ons kantoor te betreden. Anderen kunnen wij helaas GEEN toegang verlenen of in persoon te woord staan. Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar.
Besprekingen kunnen in principe telefonisch worden gevoerd.
Ook wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij u hier op kantoor NIET kunnen ontvangen als u last hebt van neusverkoudheid, als u moet hoesten, als u keelpijn en/of koorts hebt. De inschatting of dit speelt ligt bij u zelf. Neem uw verantwoordelijkheid!

Een mondkapje is verplicht.

Voor meer informatie: Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl