Met ingang van 1 januari 2020 gelden de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting.

 

Tarieven erf- en schenkbelasting

Belaste verkrijging 1. Partners en kinderen 1a. Kleinkinderen 2. Overig
€ 0,- – € 126.723,- 10 % 18 % 30 %
€ 126.723,- en hoger 20 % 36 % 40 %

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 661.328,-
Invalide kind € 62.830,-
Kind € 20.946,-
Kleinkind € 20.946,-
Ouder € 49.603,-
Overige verkrijger € 2.208,-
Pensioenimputatie € 170.846,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.515,-
Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 26.457,-
Extra verhoging studie € 55.114,-
Extra verhoging eigen woning € 103.643,-
Overige verkrijger € 2.208,-