Met ingang van 1 januari 2019 gelden de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting.

 

Tarieven erf- en schenkbelasting

Belaste verkrijging 1. Partners en kinderen 1a. Kleinkinderen 2. Overig
€ 0,- – € 124.727,- 10 % 18 % 30 %
€ 124.727,- en hoger 20 % 36 % 40 %

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 650.913,-
Invalide kind € 61.840,-
Kind € 20.616,-
Kleinkind € 20.616,-
Ouder € 48.821,-
Overige verkrijger € 2.173,-
Pensioenimputatie € 168.155,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.428,-
Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 26.040,-
Extra verhoging studie € 54.246,-
Extra verhoging eigen woning € 102.010,-
Overige verkrijger € 2.173,-