Met ingang van 1 januari 2023 gelden de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting.

 

Tarieven erf- en schenkbelasting

Belaste verkrijging 1. Partners en kinderen 1a. Kleinkinderen 2. Overig
€ 0,- – € 138.642,- 10 % 18 % 30 %
€ 138.642,- en hoger 20 % 36 % 40 %

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 723.526,-
Invalide kind € 68.740-
Kind € 22.918,-
Kleinkind € 22.918,-
Ouder € 54.270,-
Overige verkrijger € 2.418,-
Pensioenimputatie € 186.915,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 6.035,-
Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 28.947,-
Extra verhoging studie € 60.298,-
Extra verhoging eigen woning € 28.947,-
Overige verkrijger

Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning

€ 2.418,-

€ 28.947,-