Met ingang van 1 januari 2018 gelden de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting.

 

Tarieven erf- en schenkbelasting

Belaste verkrijging 1. Partners en kinderen 1a. Kleinkinderen 2. Overig
€ 0,- – € 123.248,- 10 % 18 % 30 %
€ 123.248,- en hoger 20 % 36 % 40 %

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 643.194,-
Invalide kind € 61.106,-
Kind € 20.371,-
Kleinkind € 20.371,-
Ouder € 48.242,-
Overige verkrijger € 2.147,-
Pensioenimputatie € 166.161,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 5.363,-
Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 25.731,-
Extra verhoging studie € 53.602,-
Extra verhoging eigen woning € 100.800,-
Overige verkrijger € 2.147,-