Met ingang van 1 januari 2021 gelden de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting.

 

Tarieven erf- en schenkbelasting

Belaste verkrijging 1. Partners en kinderen 1a. Kleinkinderen 2. Overig
€ 0,- – € 128.751,- 10 % 18 % 30 %
€ 128.751,- en hoger 20 % 36 % 40 %

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 671.910,-
Invalide kind € 63.836-
Kind € 21.282,-
Kleinkind € 21.282,-
Ouder € 50.397,-
Overige verkrijger € 2.244,-
Pensioenimputatie € 173.580,-

 

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind € 6.604,-
Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 26.881,-
Extra verhoging studie € 55.996,-
Extra verhoging eigen woning € 105.302,-
Overige verkrijger € 3.244,-