Op verschillende momenten in het leven is het raadzaam om een expert te raadplegen. Ook als je voor keuzes staat als ondernemer.

Wij proberen samen met u zoveel te zorgen voor duidelijkheid aangaande zaken die nu spelen, maar ook in verband met toekomstige aangelegenheden. Wij vinden het belangrijk dat de consequenties van de nu te maken keuzes voor u duidelijk zijn. Wij adviseren u over de mogelijkheden die de wet wel of niet biedt en de keuzes die u zelf hebt.

Het verband tussen zakelijke keuzes waar je als ondernemer voor komt te staan hebben vaak ook effect op het gebied van uw familierechtelijke situatie. Voor u iets waar u niet bij stil staat; voor ons iets dat niet meer dan logisch is. Wij houden als allround full-service organisatie dit allemaal juist goed in de gaten en adviseren u met een overkoepelende blik op uw héle juridische leven.

Op het gebied van het ondernemingsrecht kunnen wij onder andere de volgende akten voor u opstellen en passeren:

  • de oprichting van een besloten vennootschap (flex BV);
  • de oprichting van een stichting of vereniging;
  • het wijzigen van de statuten van een besloten vennootschap, stichting of vereniging;
  • de overdracht van aandelen in het kapitaal van een besloten vennootschap;
  • de certificering van aandelen;
  • de fusie en/of (af)splitsing van rechtspersonen;
  • de reorganisatie van juridische structuren.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze specialist en sparringpartner op het gebied van ondernemen: Reinier Kleijne.